Välkommen till Atea Register

Lagstadgad förändring

Från och med den 1 januari 2016 ska det finnas elektroniska personalliggare på många byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs. Personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen, när de har börjat och slutat varje arbetspass. Syftet med införandet är att motverka svartarbete och främja en sund konkurrens i byggbranschen.

Ateas elektroniska personalliggare

Med Ateas personalliggare håller vi kontroll på närvaroregistreringen i realtid. Det en användare behöver för att ansluta mot tjänsten är en mobil, surfplatta eller bärbar dator som har en webbläsare och tillgång till internet. Systemet kräver internetanslutning då personalliggaren alltid måste hållas uppdaterad ut i fall ett kontrollbesök sker. Atea Register är utformat på svenska och stödjer Androids och Apples (iOS) mobila plattformar.

En godkänd lösning

Systemet är en molnlösning som är placerad i Microsofts moln Azure. Azure uppfyller alla de krav som Datainspektionen ställer på informationshantering som faller under personuppgiftslagen (PUL). Microsofts Azure är godkänd av EU:s 28 datainspektionsmyndigheter. Lösningen ägs av Vattenfall Vattenkraft AB och utvecklas/driftas av ATEA.